Telegrafverkets i Stockholm Idrottsförening pistolskyttesektion

Telegrafverkets Idrottsförenings pistolskytteverksamhet startade 1940, då i en gemensam sektion med gevärsskyttarna. Sektionen blev registrerad hos Svenska Pistolskytteförbundet, med nr 314, 31/3 1941. 1945 delade sektionen sig, så gevärsskyttarna och pistolskyttarna fortsatte i varsin sektion. Nu, år 2014, är cirkeln sluten och vi är åter en gemensam sektion! Sektionen bytte i november 1953 namn till Televerkets i Stockholm Idrottsförening pistolskyttesektion. 1993 var det dags igen, då namnet blev Telia Idrott och Fritid i Stockholm pistolskyttesektion, vilket vi heter än i dag. Förkortningen, TIF, har hängt med sedan starten 1940.

Pistolskyttesektionens hemmabana var från starten Skeppsholmen. Skjutning förekom även vid Karlbergs kohage, Svea Livgarde och på Lv 3, Linnégatan 89.
I slutet av 50- talet fick sektionen flytta från den ombonade Skeppsholmsbanan, till Kaknäs. Kaknäs hade klubben som hemmabana i ungefär trettio år, ända fram till Sätrabanan var klar efter ombyggnad och vi kunde flytta dit 1988. Endast tre år senare flyttade vi till Handenbanan, där vi fortfarande huserar.

På Jakobsbergsgatan 24 och Skeppsbron 2 fanns på femtio- och sextiotalet skjuthallar, men endast för kal .22 skytte av vad jag kunnat utläsa. När banan i kvarteret Jericho försvann i början på sextiotalet, p. g. a. att ny teknikutrustning behövde banans utrymme, så fick vi som ersättning en bana nere i källaren på Björns Trädgårdsgränd 1 på Söder.

Texterna nedan är återgivna oredigerat, med dåtidens språkbruk och med dom stavfel som finns i originaltexten. De flesta texter är hämtade ur tidningen TIF-Nytt, som kom ut med sitt första nummer i april 1943 och som gick i graven med sitt sista nummer lagom till julen år 2000. © Telia Idrott och Fritid Stockholm

Janne N
red Johan H

40-talet

Medlemskap Svenska Pistolskytteförbundet 1941
Årsberättelse 1945
Goda råd av pistolmästare
Tif-Nytt nr 1 1946
Pistolskyttens
Tif-Nytt nr 1 1946
Herbert Alvne bästa allroundskytt
Tif-Nytt nr 4 1946
SM i Örebro
Tif-Nytt nr 2 1947
Nordiska Telespelen i Helsingfors
Tif-Nytt nr 2 1948
SM i Uppsala Tif-Nytt nr 3 1948
Besök av Pistol-Sven på årsmötet
Tif-Nytt nr 1 1949
Om blindavfyringar
Tif-Nytt nr 1 1949
Klubbmästerskapet
Tif-Nytt nr 2 1949
Tif insatser vid SM i Hässleholm
Tif-Nytt nr 3 1949

50-talet

Hemortens Banor 1951 Tif-Nytt nr 3 1951
Med Parabellan i bagaget Tif-Nytt nr 1 1953
Hemortens Banor 1953 Tif-Nytt nr 3 1953
Amerikansk pistoldebatt Tif-Nytt nr 1 1954
Skjuthallen åter öppnad Tif-Nytt nr 1 1956
Telemästerskapet 1956, Widegren Telemästare Tif-Nytt nr 4 1956
Pistolskyttesektionens årsberättelse 1957
Pistolsektionen stark och framgångsrik Tif-Nytt nr 2 1957
KM på ny hemmabana Tif-Nytt nr 2 1959

60-talet

Årsmöte 1960, 20-års jubileum Tif-Nytt nr 1 1960
U.Ringblom precisionsmästare Tif-Nytt nr 3 1961
Inger Klubbmästarinna Tif-Nytt nr 1 1963 TM i fjärde distriktet Tif-Nytt nr 1 1963
Inspirationskällor Tif-Nytt nr 1 1965
Vackert Stickan!Ur Tif-Nytt nr 3 1967
Årets rekryt 1967 Ur Tif-Nytt nr 2 1968

70-talet

Arksand Telemästare Ur Tif-Nytt nr 4 1970
Klubbmästare x 3 = Tor Ur Tif-Nytt nr 3 1972
Klubbens bäste skytt, Tor! Ur Tif-Nytt nr 4 1973
KM och träning i Farstahallen Ur Tif-Nytt nr 1 1979
Skjutning på Kaknäs Ur Tif-Nytt nr 3 1979

80-talet

Skyttemiddag med ärtor och fläsk Ur Tif-Nytt nr 1 1984
K-E Widegren, skytteprofil Ur Tif-Nytt nr 4 1984
TIF-jubileum Ur Tif-Nytt nr 4 1985
Säsongsstart på Kaknäs Ur Tif-Nytt nr 2 1986
Ny skjutbana i Sätra Ur Tif-Nytt nr 3 1988
Rikstävling i Sätra Ur Tif-Nytt nr 4 1988
Mental träning Ur Tif-Nytt nr 3 1989

90-talet

Luftpistol-SM och ny skjutbana Ur Tif-Nytt nr 2 1991
DM, TM och KM Ur Tif-Nytt nr 1 1992
SM i Sportskytte Ur Tif-Nytt nr 4 1993
KM Sport Ur Tif-Nytt nr 3 1995
KM Fältskjutning Kungsängen Ur Tif-Nytt nr 2 1997
KM Standardpistol Haninge Ur Tif-Nytt nr 3 1997
Telia-SM Jönköping Ur Tif-Nytt nr 4 1997
Telespelen Danmark Ur Tif-Nytt nr 4 1998
Telia-SM Uddevalla Ur Tif-Nytt nr 4 1999