Ur Tif-Nytt nr 4 1973

DISTRIKTSMÄSTERSKAPEN
för Östra Teledistriktet gick av stapeln lördagen den 20 oktober i Södertälje. De välarrangerade tävlingarna hölls i kyligt men i övrigt utmärkt skytteväder, så det gällde för skyttarna att vara väl påpälsade till dagens första övning, fältskytte, som startade kl. 9.00.

 41 skyttar på startlinjen för en typ av banfältskjutning med 8 stationer och 16 figurer, samt med skjuttider varierande mellan 10 till 12 sekunder. Då får man inte fundera så värst länge. Genom att stationerna låg efter varandra på precisionsbanan var det bara att ladda, sikta och skjuta, varför tävlingen snabbt var avklarad. Tävlingen betraktades nog som relativt lätt, men utslagsgivande, eftersom skyttarna ej fick tryckta förutsättningar för stationerna i förväg. Information lämnades muntligt vid varje station.
 När tävlingsresultaten offentliggjordes visade det sig att Stockholmsskyttar tagit de tre första första platserna med Tor Johansson först på 47/16, Stig Arksand därefter med 46/16 och Henrik Lundin trea med 42/13. Eftersom de 15 bästa skyttarna erhöll priser kan nämnas att Sven Pontan kom på elfte plats. Bernt-Åke Johansson hamnade just utanför listan på samma poäng 36/15 som 15:de man. Lundin är för oss i sektionen ett nytt skyttenamn. Vid efterföroskning befanns att han sysslar på Dkau och skjuter för annan klubb, men nu har begärt inträde i TIF, och han liksom andra skyttar och presumtiva d:o är välkomna i sektionen.
 Efter ombyggnad av banan och för skyttarna välbehövlig paus startade skolskjutningen, fortfarande med 41 skyttar, dock ej helt desamma som i fältskyttet. Man sköt tre omgångar. Första omgången 5 serier, då hälften av skyttarna gallrades bort, andra omgången 3 serier och i sista omgången, då tio återstod, sköts 2 serier. Det dominerande inslaget var Nynäshamnarna, fyra till antalet. Segrare blev Roland Skoglund från Gävle som praktiskt taget ledde från start till mål. Han var endast i underläge med en poäng i tredje serien, då tillfälligt O. Laukkanen, Nynäshamn, ledde. Jämn var också "gamle" kämpen Allan Axelsson som låg på 7:nde plats efter varje omgång.
 Mest markanta uppryckning stod Sten Pettersson, Eskilstuna för. Efter att ha legat på 17:de plats avancerade han för att slutligen bli tionde man. Stig Arksand segade sig upp från 4 via 3 till en fin andraplacering. Tor Johansson hade spillt sitt bästa krut i fältskyttet, men en fjärde plats med snudd på tredje är inte att förakta.


t v Tor Johansson, Stockholm, segrare i fältskytte och Roland Skoglund, Gävle, segrare i skolskytte

De 10 bästa:

1. Roland Skoglund, Gävle
   Distr. Mästare
479
2. Stig Arksand, Stockholm 477
3. Osmo Laukkanen, Nynäshamn 472
4. Tor Johansson, Stockholm 471
5. S-Å. Bohjort, Bollnäs 4686
6. Rune Boström, Nynäshamn  4683
7. Allan Axelsson, Nynäshamn 467
8. C-H. Larsson, Nynäshamn 4606
9. Rune Westin, Gävle 4605
10. Sten Pettersson, Eskilstuna 456

  Liksom i fältskyttet kom Sven Pontan bland de 15 bästa och med samma placering 11. Jämnhet så det förslår av en kille som kommer att låta höra av sig i fortsättningen.
 Efter tävlingarnas avslutande hade prisutdelaren Kaj Hallgren en arbetssam stund med att fördela den digra prissamlingen.

INVIGNINGSTÄVLING
i den nya skjuthallen i Farsta avgjordes den 15 nov. Den eller dem det vederbör skall taga åt sig ett tack för medverkan till och för nedlagt arbete på den förnämliga skapelse som hallen är.
 Tävlingen som fick skjutas med antingen luft- eller kolsyrepistol, eller pistol/revolver med instickspipa, på tio meters avstånd var synnerligen trevligt upplagd, vilket de 14 deltagarna är ense om. 250 poäng var max. som kunde uppnås, detta i fem omgångar med fem skott i varje. Varje omgång utom den sista sköts mot olika, speciella, ej tidigare sedda mål. Det speciella låg i att de var konstruerade av S-Å. Abrahamsson. De går ej beskriva, de måste ses. Det går bra att titta om Du som vill vara med i skjuthallen i Farsta kommer dit och perforerar Sven-Åkes skapelser.

Den första bättre halvan:

1. Tor Johansson 212 p
2. Leif Mattsson 165
3. B-Å. Johansson 151
4. Sven Pontan 149
5. Ulf Selin 126
6. J-E. Lindberg 126
7. Harry Nygren 124


NOTISER

 Klubbens f. n. bäste skytt, Tor Johansson, deltog i SM i Karlskrona 16 - 17/6 och skötte sig med den äran. Placeringen 28 i fältskytte bland 548 tävlande och samma placering bland 441 i skolskjutning. Inte alls dåligt i det förnäma sällskapet av idel, ädel skytteadel.
 I Sv. Pistolskytteförbundets rikstävling på hemortens banor under tiden 25/8 - 2/9 deltog 12 av våra skyttar och den som nådde bästa placering i resp. klass var S-Å. Abrahamsson med lite prispengar som följd.
 I Televerkets motsvarande tävling för 1973 deltog 24 skyttar från vår sektion.

KM i snabbskytte
avgjordes den 6 okt. Tor Johansson var alldeles för suverän för att det skulle bli någon egentlig toppstrid. Han var hela 50 poäng före närmaste medtävlare. 14 skyttar deltog och här listan över de främsta:

1. Tor Johansson, klubbmästare 546 p
2. Sven Pontan 496
3. Lorentz Lindholm 491
4. B-Å. Johansson 490
5. Lars Samuelsson 476
6. S-Å. Abrahamsson 467
7. Harry Nygren 422

KM i fältskytte
Sköts i samband med F-18-träffen den 2 sept. Tydligen var tidpunkten en aning olämplig eftersom endast fyra (4) skyttar ställde upp.

Resultat:

1. Lars Samuelsson, klubbmästare 38/15
2. Sven Pontan 29/14
3. Leif Mattsson 20/13
4. Arne Spegel 11/8

Månadstävlingen
går när detta skrivs in på sista varvet, men trots att resultaten för nov. månad ej föreligger, står det klart att Leif Mattsson är helt outstanding och kommer att segra med omkring 25 poängs försprång till närmaste skytt, som just nu är - gissa vem - Tor. Hitintills har 15 man fullföljt tävlingen. Jag skriver "man" eftersom inga kvinnliga skyttar finns med. Resultat från tävlingen i nästa nummer.

I kretsens serietävling
för fyramannalag deltog vi med tre lag och med skiftande resultat. Lag 1 blev i div. 3C femma bland 6 lag och 2 poäng, lag 2 i div. 4B sist av 6 lag och noll poäng medan det s. k. veteranlaget i div. 5C belade en hedersam andraplats, slaget endast av segrande Sundbyberg. Det är en kul idé med detta lag av "gamla" skyttekämpar. Laget bestod av skyttarna Harry Nygren (lagledare), Erik Damm, K. A. Hansson, Ulf Ringblom, Olle Thulin och K-E. Widegren, det vill säga, att alla sköt inte på en gång, utan ryckte in när en eller annan ej kunde deltaga.
 Till alla mästare av olika kategorier och alla andra som gjort en bra insats framförs härmed ett hjärtligt grattis, med en önskan om fortsatt intresse för vår sektions verksamhet och fortsatta framgångar.

Till sist: Sektionsstyrelsen önskar alla både skyttar och andra GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

GREBYR.