Ur Tif-Nytt nr 2 1997

 

KM i fältskjutning pistol den 20 april

KMK

KM i fält gick av stapeln vid I1 Kungsängen. Arrangör: Upplands Väsby Pistolskytteklubb.
   Skjutningen var uppdelad på åtta skjutstationer med härliga promenader där emellan i en naturskön och öppen terräng.
   Vid fältskjutning avlossas sex skott per station mot fasta, uppdykande och försvinnande figurer, med varierande avstånd.
   Fem skyttar från Telia kom till start efter diverse manfall: Olle Olsson, Staffan Lönnström, Jörgen Svärdgren, Tor Johansson och Anders Nelin.
   Innan vi går in på själva tävlingen lite om reglerna runt fältskjutning.

 

Säkerheten

Säkerhetsbestämelserna i skjuthandboken skall följas. Som t.ex. att vapen skall bäras upphakat och revolver med utsvängd trumma (detta gäller hela tävlingsområdet inklusive servering och parkering). Det är absolut förbjudet att lämna skjutplatsen och gå mot målen innan ORDER om detta erhållits. Den snitslade vägen skall följas.

 

Påfyllning av magasin

Påfyllning av magasin är tillåtet mellan stationerna. Det är inte tillåtet att fylla revolvertrumma eller att föra in en patron i patronläget före kommandot LADDA.
   Speed-loader jämnställs med magasin (en anorning för att snabbt kunna ladda en revolver).

 

Riktning

När figurerna visas är det tillåtet att rikta med vapnet mot dessa.

 

Kontroll av vapen och magasin

Vid kommandot Kontroll av vapen och magasin skall skytten hålla upp vapen och magasin för kontroll (visitation). Skytten står vänd mot figurerna och håller upp vapen och magasin över ena axeln, kontrollanten markerar genom en klapp på axeln att vapnet är kontrollerat. Vapen som inte är kontrollerat betraktas som laddat och skall behandlas som sådant. Det är förbjudet att sätta ej kontrollerat vapen i hölster eller annan bäranordning.

 

Eldavbrott

Vid eldavbrott får omskjutning ske endast en gång per tävling. Eventuell särskjutning (två eller fler skyttar har fått samma poäng) räknas som separat tävling. Om skytt vill skjuta om, skall skytten vid eldavbrott omedelbart sänka vapnet i skjutriktningen samt sträcka upp den fria handen. Ingen annan åtgärd får vidtas av skytten.
   Efter ELD UPPHÖR anmäler skytten ELDAVBROTT.
   Skjutstationschefen avgör om eldavbrottet var godkänt och instruerar om eventuell omskjutning.

 

Kontroll av träff i figurer

Skytt som är utsedd att kontrollera målen skall göra detta omsorgsfullt. Kritning av kulhål får ej göras innan kontrollanten är helt överens med funktionärerna om resultatet. Om resultatet ej kan fastställas skall figuren tas in till juryn.

 

Kontroll av protokollskrivning

Detta är en viktig uppgift som skall utföras med största noggranhet. Kontroll skall ske av samtligas resultat inte bara ditt eget.

 

Skyttarnas plats vid markeringen

Vid markering skall skyttarna stanna cirka två meter framför figurerna. Det är absolut förbjudet att gå närmare eller att vidröra figurerna före markeringen. Eventuella synpunkter på markeringen skall framföras omedelbart.
   De skyttar som inte fått någon uppgift hjälper till med klistring.

Detta var lite av de regler som gäller för fältskjutning, dels för att uppnå största möjliga säkerhet för deltagare och funktionärer, och dels för att arbetet vid skjutstationen skall fungera enkelt och smärtfritt.

 

Nu åter till tävlingen

Som tidigare sagt var tävlingen uppdelad på åtta skjutstationer, den snitslade banan mellan stationerna var cirka tre km, nedan redovisas station för station.  


Markering vid en station, fr.v. Olle Olsson, Staffan Lönnström och Tor Johansson.

Station Antal fig. Målgrupper Max träff/fig. Målspel
1 2 1 4 Uppdykande försvinnande
      framme 12 sek.
2 3 2 2 Mål A uppdykande framme 3, 
      borta 5, framme 3 sek.
      Mål B uppdykande dyker efter 3,
      är framme 5 sek.
3 1 1 6 Framme 12 sek. därefter faller det.
4 2 1 4 Uppdykande, framme 4, borta 5,
      framme 4 sek.
5 4 2 2 Mål A uppdykande, framme 3,
      borta 6, framme 3 sek.
      Mål B uppdykande efter 3,
      framme 6 sek.
6 4 2 2 Mål A uppdykande, framme 4,
      borta 4, framme 4 sek.
      Mål B uppdykande efter 3,
      framme 6 sek.
7 3 3 2 Mål A fallande efter 5 sek.
      Mål B fallande efter 9 sek.
      Mål C fallande efter 13 sek.
8 6 2 1 Mål A uppdykande, framme 2,
      borta 7, framme 4 sek.
      Mål B Uppdykande efter 2, framme 7

 

Resultat station för station

Station Olle Staffan Jörgen Tor Anders
Olsson Lönnström Svärdgren Johansson Nelin
1 5 6 3 4 5
2 1 3 3 6 2
3 5 2 3 3 1
4 5 4 2 5 4
5 3 4 3 4 4
6 1 4 2 2 1
7 5 5 3 6 4
8 4 3 2 4 4
         
29 31 21 34 25

   Detta gör Tor till klubbmästare på 34 träff av 42 möjliga, Staffan på andra plats med 31 träff och Olle på tredje med 29 träff.
   Resultaten låg en bit under det normala för samtliga skyttar det får väl tillskrivas det fina klara vädret och den störande sköna naturen.
   Lite mer träning skulle inte skada det var vi överens om, vi borde kanske införa "fältskjutnings träng" liknande de vi har "månadsskjutning" och "sportpistol".


Fem tappra skyttar i det kylslagna vädret, fr.v. Tor Johansson, Staffan Lönnström,
Olle Olsson, Anders Nelin samt Jörgen Svärdgren.

Vidare kommer pistolsektionen att under den närmsta tiden med informationen om det s.k. "Gröna kortet", ett kort som man måste ha för tävling och skjutning på bana. Vi i styrelsen ser helst att alla skyttar (medlemmar) har kortet, för att visa att man är en aktiv skytt och inte bara har vapnet i byrålådan (kassaskåpet).