Ur Tif-Nytt nr 3 1989

MENTAL TRÄNING, SJÄLVKLARHET VID SKJUTNING

Utomhusskyttesäsongen på våren börjar med Stockholms Pistolskyttekretsens serietävlingar. Vi deltog även i år med tre lag. Resultatet är inte klart ännu. Några lag har lämnat in protester. Detta gör att vissa matcher kommer att skjutas om i höst. Vilka lag som har protesterat är för mig inte känt. Därför är placeringen även för våra lag en öppen fråga. Vi avvaktar med spänning resultatet någon gång i höst.
 Återigen har innehavet av skjutvapen aktualiserats. Kriminologie docenten Persson är enmansutredare i denna fråga. Han skall bland annat utreda hur vapenlagen bör revideras. Allt tyder på att man vill begränsa vapeninnehav hos skyttar. Sannolikt måste skyttarna kunna styrka behovet av flera vapen. Sannolikt kommer det att ställas högre krav på skyttarna när man bedömer behovet av vapen innan man utfärdar licensen. Slutsatsen är att skyttarna måste själva skaffa sig ett sådant tävlingsunderlag att sektionens styrelse med gott samvete kan intyga medlemmens behov av olika vapen. Så var aktiv och deltag i många olika tävlingar i olika vapenklasser.
 Man funderar ibland över hur det kan komma sig att när man vill avfyra sin pistol så går det inte. Man tycker sig trycka på avtryckaren så mycket man orkar men skottet vill inte gå av. Enda resultatet är att handen börjar darra, ögonen tåras och ansiktet blånar av syrebrist.
   Allt beror på mental splittring!
   När man trycker på avtryckaren med pekfingret så engageras muskelgrupper som styrs av hjärnan. Skytten koncentrerar sig på att inte rycka av skottet utan ökar trycket med pekfingret mer och mer tills skottet skall gå av. Här kommer splittringen in! Samtidigt aktiveras hjärnan med tankar som att försöka få en 10-poängare, att inte darra på handen, att hålla rätt i förhållande till den svarta pricken, att inte få andnöd, att inte bli trött i ögat etc. Alla dessa tankar engagerar muskelgrupper som motverkar pekfingrets rörelse.


I väntan på att tävlingen skall börja. Från vänster Ulf Ringblom,
Robert Zettergren och Lars Samuelsson.

 Detta kan man undvika med mental träning. Man måste träna sig att avskärma "all annan" aktivitet i hjärnan än just pekfingrets rörelse. Får man någon gång en serie på 50 poäng då har man lyckats med det. Då gäller det att fortsätta med samma koncentration. Annars blir det gamla vanliga igen 35, 40, 45 och någon gång även 48 poäng.
 Kom ut till skjutövningarna och träna. Börja gärna hösten med att skjuta märkesserierna. Precisions- och framförallt tillämpningsserierna. Det är lätt att glömma bort dom. Skjuter man månadstävlingar så brukar man få ihop precisionsserierna. Men gubbarna kommer man inte till och skjuta. Så börja med gubbarna i höst.
 Kraven för de olika märkena framgår av tabellen. För att erhålla ett märke måste man klara av både precisionsserierna och tillämpningsserierna.

Precision. 3 serier om 5 skott:

    Vapengrupp  
  A B C
Brons 32 33 34
Silver 38 39 40
Guld 43 45 46

Tillämpningsserierna. 3 serier om 6 skott. Utgångsläge 45.

Träffar/sekund: Brons 5/60, Silver 6/40, Guld 6/15. Vapengrupp A guld 6/17.

Erik