Ur Tif-Nytt nr 1 1956

Sen sist...

är bland det bästa att konstatera att vi fått tillbaka vår skjuthall och i pressläggningen pågår där tävlingar för fullt ett par dar i veckan. Det är fina saker för hand och öga i god tid före utomhusstarten! KM i skjutning med instickspipa pågår just, när detta skrivs och då måste tyvärr referatet vänta till nästa nummer av Tif-Nytt


När skjuthallen åter öppnades tog den orädde
fotografen bilden av Hedebro, t. v., Töregård och Eriksson.
 R. Englund,
foto.