Ur Tif-Nytt nr 1 1949

 

Årsmötet

 

Pistol-Sven

 

Så kom vad vi längtat efter. Vi skulle få höra allas vår ”Pistol-Sven” tala över ämnet ”Moderna pistoler och dess föregångare”. Han skulle också demonstrera en hel arsenal av ”skjutjärn”, där ingenting skulle saknas av ”urvalspuffror” alltifrån 1850 fram till våra dagar. Löjtnant Sven Ljungqvist visade sig vara en ytterst kunnig man i sitt valda ämne, där han rent vetenskapligt framförde sina synpunkter. Samtidigt visade han sin förmåga att låta ett nästan helt tekniskt ämne puttra hela tiden av en härlig humor, som då och då lockade fram skrattsalvor. Han lärde bort mycket under sitt kvicka kåserande föredrag, medan han ibland gjorde snabba skisser på en svart tavla. Han var en hängiven beundrare av gamla revolvern med ”rulle”, välkänd från våra ungdomsböckers prärieäventyr. Han påvisade att de flesta moderna pistoler voro i eldberedskapsavseende underlägsna detta vapen, revolvern från förra seklet! Ett tiotal rena fördelar ur praktisk synpunkt till revolverns fördel påvisades snart, och trots Sv. Pistolskytteförbundets tidigare motvilja till att vilja godkänna denna vapentyp som tjänstevapen. (Förenta Staterna satte igång med serietillverkning av revolvern mitt under brinnande krig tack vare suveräna praktiska fördelar!) kommer, troligen tack vare ”Pistol-Sven”, snart en ändring att inträffa och revolvern komma till heders igen. Vilken tillgång denne man är för svenskt pistolskytte! Som aktiv skytt är han snart känd av varje människa, och som kunnig och humoristisk medryckande ”professor i pistolkonst” är han en av de bästa i landet, som skyttekamrat är han hundraprocentig. Vilket fynd för en förening och för det yrke han valt! Sektionen måste härmed gratuleras till att ha fått en så anlitad förmåga till sitt årsmöte. Alla närvarande uppskattade också hans delikata servering av för oss så intressanta ting och inte förrän vid midnatt skedde allmänt uppbrott. Tack, Sven! Och tack, styrelse, för en helafton!

 

Walter.