Ur Tif-Nytt nr 1 1949

Om blindavfyringar

 

(Övningstips för Walther 7,65 och 6 mm)

 

 Hur ofta hör man inte att intresserade och begåvade pistolskytteämnen gett upp, därför att de inte ha tid och råd att träna sig fram till goda resultat på tävlingsbanan. Jag skall här försöka att påvisa att det inte behöver kosta så mycket som man tror ej heller gå åt så mycket tid för att nå goda resultat d. v. s. bli sådan skytt att man själv känner sig nöjde med träffresultaten.

 Det finns något som heter blindavfyring. Detta är cruxet och detta är plattformen, från vilken novisen i pistolskytte bör utgå, men som även en tränad skytt bör ha till fotfäste under hela sin skyttetid. När man gör blindavfyring behöver man inga skott, bara en tom pistol. Man fattar den på reglementsenligt sätt och man gör en noggrann avfyring mot en uppsatt precisionstavla. Mot noggrannheten och med tavlan i första träningsstadiet har jag avvikande mening, ty det tröttar för mycket och det ger många anledningar att göra träningen bara halvfärdig. Man vill inte montera upp en tavla då och då och allt det omständigt precisionsartade tycker nybörjaren är för mycket för ett så klent resultat. Det smäller ju inte ens. Man tröttnar efter det träningen pågått sporadiskt en tid. Inte vill man vifta upp och ned med armen en massa gånger. Det blir tråkigt. Man gömmer pistolen och man glömmer den till en tävlingsdag kommer, då man går ut som till ett lotteri, ty man är otränad på det sätt, som jag menar, då jag säger ”otränad innifrån”. Musklerna äro icke uppbyggda till stark smidighet innifrån, är utan kondition efter första skarpa smällen på banan, och så har vi genast ”darret” redan i andra serien. Tillförsikt har man då heller ingen och så är den dan förstörd.

 

 Nej, god vänner! Så här tycker jag att ni ska taga vara på den fina sak, som heter blindavfyring! Pistolen (alltid noga plundrad) bör ligga där du varje dag kan få den under ögonen vid en bestämd tidpunkt. Den ska göra sig påmint. Den träning, som jag talar om här i fortsättningen tar bara ungefär 2 minuter per dag, så det sinkar man ingen tid på. Ingen tavla behövs, inga skott och, som jag nyss sade, knappast någon tid heller. Därför att du ser pistolen ligga där, tar du tag i den, siktar på en viss punkt någonstans utanför ditt fönster, mot en prick i mönstret på tapeten i andra rummet eller dylikt och gör så en blindavfyring. Men tag sedan inte ned armen genast! Låt pistolen ligga kvar i handen och ha armen riktad mot ”målet”! Försök att i den ställningen spänna om hanen med högra handens tumme. Det blir ett enhandsgrepp, som du strax finner vara svårt i början, ty du tycker, att du måste tappa pistolen. Men det går till slut, och sedan skall du göra fem stycken blindavfyringar i sträck utan armnedtagning. Detta är första delen av övningsschemat och det bör pågå en vecka till fjorton dagar. Öka eller minska icke antalet gånger, även om du tycker, att du vill träna mer, eller du tycker att en minuts träning om dagen är alldeles för lite! Det är det icke, ty så byggs det vid pistolskytte verkande muskelsystemet och därmed samhörande andningsteknik upp och du tappar inte sugen, ty du har icke hunnit bli trött! Var icke heller noggrann med var du skulle träffa om du haft en kula i loppet. Detta låter ju lite märkvärdigt, men, ser du, det är inte det vi tränar för just nu, då vi håller på att lägga upp det allmänna goda skyttetillståndet och hågen för skytte. Tag inte ner armen mellan avfyringarna, även om du inte skulle ha kunnat träffa en ladugårdsvägg, så som du slänger och darrar, med ”puffran”! Efter fjorton dagar har du redan känslan av att du skulle ha kunnat träffa målet, om du haft riktigt laddat, och snart nog gör du ”omladdning” och avfyring för ett tiopoängsskott fem gånger i följd – utan att ta  ner armen. Du darrar icke. Du kan sedan öka antalet till tio avfyringar på likadant sätt och bibehåll sedan det antalet gånger, öka eller minska icke, det ger bästa resultatet på lång sikt, men gör det varje dag, det tar ju så kort tid! Högst två minuter. Ja, du kommer att tro, att din nya färdighet vid tävlingar kommit alldeles av sig själv, ty träningen har smugit in i ditt dagsprogram utan att du märkt det. Du kan rädda en träff om du skulle få en klick på en fältskjutning genom din teknik att snabbt spänna om hanen och i ett ev. allvarsögonblick är din eldberedskap hög. Träningstipset förutsätter att man fått låna eller äger en pistol, som är dagligen tillgänglig för skytten.

 

Walter.