1945

Pistolskyttesektionens årsberättelse

Pistolskyttesektionens årsberättelse för 1945.

1. Enligt beslut vid skyttesektionens sammanträde den 9 mars bildades pistolskyttesektionen som en fristående sektion inom Telegrafverkets Idrottsförening.

2. I pistolskyttesektionens styrelse invaldes följande:

H. Alvne ordförande
G. Lidbjörk sekreterare
R. Folkander tävlingssekreterare
H. Norgren kassör
G. Borger materielförvaltare

3.Under året har 137 medlemmar deltagit i pistolskyttet och antal lossade skott har varit 16.890 av kal. 7,65 mm, 6.750 av kal. 6 mm och 1.850 av kal. 4 mm. Skjutning med 4 mm ammunition (instickspipa) har på grund av den rådande ammunitionsbristen ägt rum endast i mindre omfattning. Skjutning med skarp ammunition har ägt rum på dels Svea Livgardes- och dels Skeppsholmens korthållsbana och skjutdagarna har tillsammans varit 29 st. Â Samtliga pistolskyttar har under detta liksom föregående år varit försäkrade genom Svenska Pistolskytteförbundets försorg.

4. Sammanträden.
Sektionsstyrelsen har under året haft 8- och hela sektionen 2 sammanträden.

5. Sektionen anordnade den 14 december ett möte med prisutdelning där de flesta under året erövrade pris, medaljer och skyttemärken utdelades. Prisutdelningen förrättades av sektionens aktive medlem Distriktschef Ohrling.

6. Sektionen har under året varit ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Stockholms Pistolskyttekrets.

7. Sektionen har av förste byråingenjör Betzén fått mottaga en vacker tenntallrik avsedd att uppsättas som Skytteväns vandringspris.

Klubbmästare.

Klubbmästerskapet i precitionsskjutning anordnades den 9 juni.

Resultat:
6 mm Waltherpistol.
1. W. Gustavsson 334
2. E. Westin 329
3. T. Eriksson 320

7,65 mm Waltherpistol
1. H. Alvne 330
2. R. Folkander 317
3. K.A. Nyman 308

Den 7 oktober anordnades fältskjutning i tävlingen om Gd Ericssons vandringspris och samtidigt tävlades om årets klubbmästerskap i fältskytte.
Resultat:

1. H. Alvne 34 träff
2. R. Folkander 32 träff
3. H. Norgren 31

Vid ovanstående fältskjutning tävlades även om Svenska Pistolskytteförbundets standardmedaljer.
Den 25 mars deltog sektionen i Lidingö Skytteförenings fältskjutning och anordnade i samband därmed klubbmästerskapet för år 1944.

Resultat:

1. R. Folkander
2. H. Alvne
3. W. Gustafsson
Den 11 mars startade 7 st. medlemmar i S.A.P.K:s fältskjutning vid Järvafältet. I klass B 2 placerade sig R. Folkander på 26:e plats och T. Eriksson på 52:a plats (233 deltagare). I klass B 1 placerade sig Ahlinder på 38:e plats (179 deltagare). Ovannämnda skyttar erhöllo hederspriser.
Flera av sektionens medlemmar har även deltagit i de fältskjutningar som anordnades av PK. Svea i april och Underofficersklubben Reserv i augusti. Telegrafverkets riksmästerskap anordnades den 12 och 13 maj och samlade 96 deltagare. Av 12 st. silvermedaljer erhöll sektionens medlemmar 9 st. och av 22 st. brons 20 st. Den 27 maj deltog sektionen i Svenska Pistolskytteförbundets tävling på hemortens banor varvid följande placeringar erhöllos:

Guldskyttar: 6 mm W.
(208 deltagare)
6. H. Alvne 171 poäng
7. G. Lidbjörk 170
33. B. Fridholm 163

Bronsskyttar: 6 mm W.
(74 deltagare)

Nybörjare: 6 mm W.
(56 deltagare)

Nybörjare (övriga vapen)
(329 deltagare)
5. K.E. Lagergren 154 poäng.
9. B. Philipsson 149 poäng
16. B. Ekstrand 143 poäng
90. K.H. Abrahamsson 137 poäng

Vid Stockholmstidningens och Aftonbladets i februari 1945 anordnade korptävlingar med instickspipa, deltog Telegrafverket med 5 st. lag. Lag nr 2 (Westin, Ahlinder och Norgren) placerade sig som 10:e lag (78 startande) och erhöllo hederspris (dryckeskanna i tenn) samt plaketter till varje deltagare. Tredje laget (H. Alvne, W. Gustavsson och G. Persson) erhöllo även hederspris (tennpokal) som bästa utslagna lag i 1:a omgången. Under hösten anordnades en månadstävling med bestämda skjutdagar varje månad under 4 månader. De tre bästa resultaten räknades. Guld och silverskyttar tävlade om ett nyuppsatt vandringspris att erövra 3 gånger (Birger Nilssons verkstäders hederspris, vilket erhölls som hederspris i pistolkorpen). För brons och nybörjarklassen uppsattes ett hederspris.

Resultat:
Guld- och silverskyttar
1. H. Alvne 486 poäng
2. R. Folkander 474
3. W. Gustafsson

Brons- och nybörjare
1. B. Philipsson 464 poäng
2. K. Lagergren 463
3. F. Gustavsson 461

Under året avlagda prov för pistolskyttemärket:

Brons = 5 st.
Silver = 5 st.
Guld = 6 st.
Mästarmärket = 4 st.

Stockholm den 27 februari 1946.