Ur Tif-Nytt nr 4 1984

KARL ERIK WIDEGREN
 EN SKYTTEPROFIL I FULL VERKSAMHET


Karl Erik Widegren - en skytteprofil.

Karl Erik började sin skyttebana som gymnasist i Malmö i Landstormens ungdomsavdelning. Han började skjuta gevär och var framgångsrik redan från början vilket belönades med flera priser i olika tävlingar.
 Pistolskytte började Karl Erik ägna sig åt 1932 i Studentbataljonen på A6 i Jönköping.
 Pistolskytteverksamheten i det civila började för Karl Erik på allvar i skogen i Skellefteåtrakten år 1942 där dåvarande Kabelkontorets personal fördrev fritiden med pistolskytte. Sedermera var Karl Erik själv en eldskäl och en av de drivande krafterna bakom pistolskytteverksamheten i fält bland dåvarande Byggnadsavdelningens personal. Karl Erik hade vapen och ammunition med sig och ordnade övningar och tävlingar på fritiden i fält där han tjänstgjorde som arbetsledare. Den fritidsverksamheten var mycket uppskattad av gubbarna. För den verksamheten erhöll Karl Erik 1962 Stockholms skyttekrets silvermedalj för förtjänstfullt arbete.
 År 1956, ett år då Karl Erik var särskilt flitig med träning, kröntes med speciell framgång. Det året hette telemästaren Karl Erik Widegren.
 I dag är Karl Erik pensionerad sen flera år tillbaka men trots sina 73 år aktiv skytt vilket gläder oss något yngre skyttar mycket.
 Karl Eriks mål för framtiden  är att erlägga guldprov till årtalsmärke med krans och tre stjärnor. Dessutom deltar Karl Erik aktivt i sektionens verksamhet bland annat genom sina insatser som lagmedlem i ett av våra lag som deltar i Stockholms pistolskyttekrets serietävlingar om våren.

Banskjutning på Kaknäs

Den stora hösttävlingen i banskjutning, "Hemortensbanor", anordnades den 3 och 6 september på Kaknäs som är vår hemmabana. Tävlingen lockade sammanlagt 12 skyttar att deltaga. Vi ställde upp i två vapenklasser, nämligen klass C och klass A, dels individuellt, dels i tremannalag.
 I vapenklass C deltog 12 skyttar och i vapenklass A deltog 3 skyttar.
 Vädret var soligt, varmt och blåsten var inte besvärande. Detta bidrog att resultaten för våra skyttar blev bra.
 För att vara berättigad att erhålla rikstävlingsmedalj krävs i klass C 276 poäng och i klass A 264 poäng.
 Följande skyttar kvalificerade sig med följande resultat:

Klass C

Lennart Lindblad 284 poäng
Sven Pontan 279 poäng
Lars Samuelsson 278 poäng
Erik Damm 276 poäng

 Klass A

Erik Damm 267 poäng
Harry Nygren 255 poäng
Ulf Ringblom 247 poäng

 Klubbmästerskap

Hittills har vi klarat av tre klubbmästerskap, nämligen luftpistol,banskytte och snabbskytte. Som framgår av resultatlistan är Sven Pontan hittills dubbel klubbmästare. Ytterligare två tävlingar kvarstår. Klubbmästerskap i fältskytte i Vällinge den 28 oktober och klubbmästerskap i grovpistol i Farstahallen den 26 november.


Skjutning pågår. Från vänster Mats Blomberg, Ulf Ringblom och Karl Erik Widegren.

Resultat av KM på luftpistol

1. Sven Pontan 357 p
2. Mats Blomberg 357 p
3. Leif Nybrand 346 p
4. Rolf Roslund 341 p
5. Harry Nygren 341 p
6. Anette Falk 235 p
7. Lennart Larsson 329 p

 Resultat av KM i snabbskytte

1. Sven Pontan 537 p
2. Leif Nybrand 517 p
3. Mats Gunnarsson 508 p
4. Kenneth Söderholm 503 p
5. Mats Blomberg 462 p

Resultat av KM i banskytte


Från vänster: Karl-Erik Widegren, Torbjörn Eriksson, Lars Samuelsson
och Kenneth Nyman. Bilden tagen vid prisutdelningen 1985.

1. Torbjörn Eriksson 472 p
2. Sven Pontan 469 p
3. Lars Samuelsson 465 p
4. Leif Nybrand 463 p
5. Mats Blomberg 462 p
6. Kenneth Söderholm 442 p

Text och bild: Erik Damm