Ur Tif-Nytt nr 3 1948


SM i pistol 1948.

 I år skedde "storsmällen" i pistolskytte invid lärdomsstaden Uppsala. All Sveriges pistolelit hade "samlats vid pumpen" den 5 sept. och ställt upp sida vid sida mitt i s. k. "Grusgropa" i Galgbacken, på den fläck, där, enligt visan, "länsman fått på skallen så jag tror att han dör".
 Nu blev det emellertid inte så där goda pistolskyttar, trots att varje man blodigt i uppgörelsen mellan Sveriges beväpnades och kom i topptrim och slogs för sina färger till sista unset av sin kraft. Men oblodigt, sportsligt och ridderligt!
 Förra året representerades TIF, Stockholm, av sju man vid SM i Örebro. I år hade bestämmelserna för deltagandet ändrats därhän, att guldmärke ej ansågs vara tillräcklig merit. Nu och framdeles skall skytt, som deltar i SM vara kvalificerad och godkänd i svensk riksmästarklass på det vapen, med vilket han tävlar. Man tycker, att TIF vid dessa hårda bud icke skulle kunna skaka fram några ess, men så ligger det inte till i pistolsektionen. Tvärtom, vi kunde i år sända nio man med dessa höga kvalifikationer.
 Ett första bevis för att tävlingen var väl genomtänkt och bra utformad av arrangörerna fingo vi, då vi i programmet anvisades att stå föreningsvis på skjutplatsen. Vi kunde med andra ord rada upp oss bredvid varandra och egga varandra till bra resultat.


Huvudskjutningen pågår. Foto: H. Norgren.

Fem TIF:are till mästerskapsomgången.

 De goda resultaten uteblevo icke. I kvalificeringsomgången presterade TIF vad ingen annan förening i klassen orkade med: gick med fem man av nio till fortsatt skjutning om titeln. Man frågade på banan vad TIF betydde, ty, då endast fjorton man av alla startande kunde tänkas gå vidare, och TIF av dessa ensam får med hela fem stycken, då måste man fråga sig, vad som döljs bakom ordet TIF. Och vi svarade så gärna. Lite reklam för vår lilla sektion ville vi inte neka oss. Ljungqvist, Hallgren, Landström, Nordgren och Alvne voro de mannar som denna gång höllo säkrast i "puffran". Gustafsson, Öhrlund, Folkander och Ahlinder lågo också bra till, men de "åkte dit" på ett par futtiga poäng. Ljungqvist toppade med sina fina 166 poäng och gav därmed ännu ett exempel på en sektionsledare, som går före med gott exempel. Hallgren gjorde en jämn och fin seriesvit och fick ihop den goda summan 165 poäng. Landström, Nordgren och Alvne lågo tätt efter med resp. 163, 161 och 160 poäng.

Funktionärstabbe tar Alvnes chans.

 
I avvaktan på att mästerskapsomgången skulle börja, deltogo vi i silhuettskytte i form av insatstävlan. Där nådde våra medlemmar goda serier i den ovana skjutningen. Den smakade emellertid mera och lockade många till flera försök. Här fingo vi budskapet om att Alvne icke skulle få gå vidare till nästa omgång. Han "låg på gränsen!! och funktionärerna hade konstaterat faktum. Herbert hade privatsaker att sköta om och for med första tåg tillbaka till Stockholm. Men när skjutningen skulle börja ropades hans namn upp, naturligtvis förgäves. Man hade i ledningen ändrat sig i sista stund, han var berättigad att vara med som fjortonde man! Men bortom horisonten var den sökte. Förargligt, ty Alvne hade haft en verklig chans, då tävlingen nu praktiskt taget började om från början.

Svåra mästerskapsomgångar.

 Första omgången blev en svår historia, men våra fyra TIF-are voro jämngoda motståndare till sina skyttekamrater från landets alla hörn. Men med hårfina nederlag fingo tre av de våra ge sig, medan Kaj Hallgren kämpade sig igenom och gick vidare till slutomgångerna. Hela denna kamp var härlig att skåda. Till sista skottet krigades det, var lugn för det! På de två serierna nådde Hallgren 112 p., Ljungqvist 110 p., och Landström och Nordgren lågo inte så långt efter dessa goda resultat.
 Hallgren fick inte pusta ut någon längre stund, förrän det var så dags igen. Väl sekonderad av Lennart Ljungqvist, som icke vek från banan, så länge någon TIF-are var kvar i elden, prickade Kaj in ytterligare tolv goda skott, och som belöning för detta stod han så småningom som sjunde man i slutliga prislistan från SM i precisionsskjutning med tjänstevapen 1948. Det kan han vara väl nöjd med i den konkurrensen. Och den granna silverpokal han därmed erövrade, hade han gjort sig välförtjänt av. Men våra andra skyttar blevo minsann inte lottlösa, då prisutdelningen kom. Icke mindre än fem stiliga pris hemfördes från huvudskjutningen. Det var inget tomhänt gäng som efter skjutningens slut passade på tillfället att se på stadens sevärdheter. Under gott ciceronskap hade vi förmånen att lära en hel del under vandringar genom Carolina Rediviva, Domkyrkan och - sist men inte minst - Uppsala universitet. Och att vi numera kan säga att vi ganska grundligt gått genom universitetet är så mycket roligare som det kan bekräftas av ledaren för dagens SM, den skytteintresserade rector manificus Fredrik Berg.
 Facit för våra pojkar blev i huvudskjutningen:    

7:e pris L. Ljungqvist
8:e    " K. Hallgren
10:e  " B. Landström
13:e   " H. Nordgren
14:e   " H. Alvne

  Och så är det bara att se fram mot nästa års SM. Och till dess hoppas vi inte bara att årets SM-killar kvalificerar sig, utan att även några nya namn dyker upp bland guldskyttarna.

Walter.