Ur Tif-Nytt nr 4 1970

Sedan sist,
då artikeln till TIF-Nytt nr 3 tillverkades, har både det sista höstregnet sköljt markens brungröna yta och den första vinternederbörden försökt släta över det hela. För en normal pistolskytt är både det kalla, strilande, ibland våldsamma regnet lika ovälkommande som fallande snö. Visserligen julkortsvackert, men när skytten inte längre känner avtryckarfingret och "lappvantarna" lägger sig över riktmedlen, då skall man verkligen vara skyttebiten för att hålla på praktiskt taget året runt.

Entusiasterna,
dock ej de sista vill jag hoppas, sticker trots allt ut till Kaknäs eller andra banor oberoende av väderleken och kör en, två eller flera omgångar. Detta är säkert rätta medicinen om man vill nå goda resultat.

Utsvävningen,
om väder och vind föranleder skribenten, att av sektionens aktiviteter först skriva om vårt KM i internationellt skytte, vilket avsköts i absolut sämsta tänkbara väder. Hård, byig vind och ihärdigt regn. Tävlingen hölls på Stora Skuggan söndagen den 18 oktober, och trots miserabla förhållanden ställde 10 skyttar upp, varav en utom tävlan. Lasse Samuelsson tog ledningen i skolskjutningen med en poäng före Tor Johansson, som i sin tur hade en poäng till godo på B-Å Johansson. I duellen avgjorde Lasse definitivt och prislistan fick följande utseende.

  Prec Duell Tot
1. L Samuelsson
    klubbmästare
269 283 552
2. T Johansson 268 279 547
3. B-Å Johansson 267 275 542
4. K-E Widegren 262 265 527
5. S Dahlén 259 239 498
6. S Lindblom 232 242 474
7. T Marklund 250 218 468
8. O Thulin 231 209 440
9. R Grip 171 178 349

 Utom tävlan sköt Ö Brännström 243+281=524, vilket hade räckt till en femte plats.

Pistolskytteförbundets
rikstävling på hemortens banor sköts under tiden 5 - 13 sept och gav för våra skyttars del inga anmärkningsvärda resultat. 15 skyttar var anmälda men tre uteblev av olika anledningar. Resultat från tävlingen föreligger ännu ej. Hoppas få med den i nästa nr.

KM i precision
sköts i år på internationella tavlan och med 25 meters avstånd. Man sköt i tre omgångar om 5+3+2 femskottsserier. Efter första omgången bortfaller hälften av skyttarna, dock skall minst 10 fortsätta. På samma sätt förfares efter andra omgången. 15 skyttar, varav två utom tävlan, ställde upp på Kaknäs lördagen den 3 okt. Efter de första fem serierna återstod alltså 10 man plus de två utom tävlan. I tävlingen deltog en ny skytt vid namn Tommy Marklund. Han gjorde fint ifrån sig med en total 10:e plats eller i KM:et 8:e. Den killen kommer att låta höra tala om sig i fortsättningen. Hans prestation skall också ses mot bakgrunden att han kom sent och startade i tävlingen utan provskott. Han sköt dessutom med en Nuehausen 900 mot de flesta andras 22:or och 38:or.
 Kampen om KM-tecknet såg från början ut att stå mellan B-Å Johansson och Hans Johansson. Den senare som även han är relativt ny som skytt och säkert en coming man sackade dock i fortsättningen. I stället började ett par andra skyttar röra på sig bl a otränade (?) Bo Hallgren, som när sista omgången började var den ende som skulle kunna hota B-Å. Det skilde dock hela 11 poäng men i allra sista serien fick B-Å en släng av "björnfrossa" och höll så när på att bli snuvad av Bobo som plockade in 9 poäng av försprånget. Helt i särklass var den ene av de två "utomtävlarna", Stig Arksand, som totalt endast tappade 23 poäng på de 10 serierna, med ett snitt på nästan 48 poäng av 50 möjliga. Även den andre, Östen Brännström, sköt fint och belade totalt sjätteplatsen på samma poäng som femman.

  Poäng
1. B-Å Johansson
    klubbmästare
447
2. Bo Hallgren 445
3. K A Hansson 431
4. T Johansson 429
5. S Lindblom 426
6. H Johansson 422
7. T Marklund 406
8. S Dahlén 405
9. G Ryberg 401
10. K-E Stäringe 392
11. S-Å Abrahamsson (1 omg) 186
12. R Grip 177
13. U Wallström 172

Utom tävlan: Stig Arksand 477 poäng och Östen Brännström 429 poäng.

Till TM-finalen
i Jönköping den 10 och 11 okt bidrog vi från TIF i Stockholm med fyra skyttar, nämligen Stig Arksand, B-Å Johansson, Tor Johansson och K-E Widegren. Namnet Stig Arksand är värt att lägga på minnet. Förmodligen en av de bästa skyttarna i TM:ets historia. Nu tog han först hand om mästartiteln i precision på lördagen för att under söndagen fullborda triumfen genom att lägga beslag på titeln i fältskytte. Tor Johansson fick placeringarna 23 resp 4, B-Å 30 resp 16 och K-E Widegren 52 resp 56. Lagtävlingen i precision var synnerligen jämn, där de fem lagens resultat låg mellan 1167 (s:a distr) och 1140 med östras lag som fyra på 1145 poäng. I fältskjutningen segrade östras lag. I detta ingick tre av "våra" skyttar, nämligen S Arksand, T Johansson och B-Å Johansson samt L Ackeryd och H Elmersjö.


Stig Arksand, telemästare i precision och fältskytte
vid telemästerskapen i Jönköping.

Kringsnack
om tävlingen i Jönköping. Utmärkt väder och utmärkta arrangemang av södra distriktet, som hade god hjälp av Jönköpings PK. Av TIF-skyttarna i Stockholm var från huvudtävlingen egentligen sju man kvalificerade till finalen, men av dessa hade tyvärr tre ej möjlighet att deltaga. Tävlingen var spännande in i det sista och när de 10 serierna var till ända stod två man, slutsegraren Arksand och A Axelsson, I avd, på samma poäng, 472, varför omskjutning fick tillgripas. Den som var minst spänd var Stig, som höll stilen och klämde i med 47 poäng medan Axelsson endast orkade med 44. Efter första omgången ledde I Axelsson från N:a, men efter andra omgången handlade det bara om de två ovannämnda kombattanterna även om N A Wilhelmsson,V:a stack up och låg två poäng efter Stig, som här låg en poäng efter A Axelsson. En annan poäng än den skjutna bör nämnas. Det handlar om Kalle Källstrand, den glade, fryntlige skytten från Göteborg. Han kom med nöd och näppe till andra omgången genom att tillsammans med fyra andra skyttar hamna på delad 36:e plats och 222 poäng. Sedan stod Kalle ej att hejda. Han överlevde även andra omgången genom att komma som nr 19 och slutplaceringen blev 18. Det finns kämpar.

Tif-Nytts
till Jönköping ej utsände har fått sig rapporterat att lördagsaftonen fördrevs i trevlig samvaro med god mat, god dryck och dans. Huruvida detta menligt inverkade på söndagens övningar utmed fältskyttespåret eller om banan var svår undandrar sig mitt bedömande, men faktum kvarstår att ingen av skyttarna lyckades skjuta fullt 48 poäng eller ens 47. Arksand höll dock i ordentligt och fick in 46 träff med en marginal på två träff till 2:an och 3:an.

Pistolsektionens styrelse
tackar skyttarna för det gångna året och önskar GOTT NYTT SKYTTEÅR.