Ur Tif-Nytt nr 1 1946

Pistolskyttens A-B-C

 

Av var svensk, som ej är lytt,

Bör det bli en skicklig skytt.

 

Börja i sektionen vår,
så blir början ej så svår!

 

Centrumtia kan Du få,
när Du är novis också.

 

Du skall träna rationellt,
gärna individuellt.

 

Energi är alltid bra,
det ska vapnets vänner ha.

 

Fattningen skall vara rätt,
så pistolen vilar lätt.

 

Greppar du för spänt och hårt,
kommer ”darret” som är svårt.

 

Hållpunkt bör mot vitt man ha;
något under prick är bra.

 

Iakttag försiktighet!
Kulor dödar, som Du vet.

 

Jäkta aldrig före start!
Tag Dig då en vilsam kvart!

 

Krama av varenda skott,
så blir resultatet gott!

 

Lägg på kornet näversot,
när Du ser reflexers hot!

 

Möt en bom med gott humör!

Sådan ock den bäste gör.

 

När du skjutit och skall gå
tänk på vapenvården då!

 

Oförskräckt för kända ”ess”
skall Du gå och ”ge dem press”!

 

Pruta ej på noggrannhet!
Segern vinnes just på det.

 

Qvinnan, som hon är i dag,
bör bli skytt av bästa slag.

 

Rikta vapnet blott mot mål,
som mår väl av kulans hål!

 

Säkrat vapen, riktat ned,
skyddar Dig och andra med.

 

Tryckpunkt skall Du ”smyga” till,
medan ”puffran” ligger still!

 

Undvik tobak, undvik sprit,
om Du vill bli svensk elit!

 

Välj pistol som tycks Dig bra;
den ska sen Du alltid ha.

 

Walther-vapnets kvalité
är ej illa, ska Du se.

 

Xerxes´ perser hade pli –

Tävlingsperser, det har vi!

 

Yngre folk och äldre med,
kom och ställ Er i vårt led!

 

Zenith uti skyttets blå
ha vi chansen då att nå.

 

Årets resultat skall gå
upp till riktigt fin nivå.

 

Även för en skytt är bra
att en prima ”kondis” ha.

 

Öva därför spänst nå´nstans!

Det ger skytten fin balans.

Walter