Årsberättelse för 1957.

Vid sektionens årsmöte den 17 januari omvaldes styrelsen. Kaj Hallgren och Olle Thulin valdes till ordförande resp. vice do, Einar Bjur till sekreterare samt E. Damm till tävlingsledare.

Styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande: K. Hallgren
Vice ordf: O. Thulin
Sekretariatet: E. Bjuhr
Kassör: K.A. Nyman
Tävl.ledare o.
Skyttematr.förv.
E. Damm
Bitr.tävll: L. Winö
Pressombud: W. Gustafsson

 Till suppleanter valdes T. Eriksson och G. Nilsson.

Sektionens räkenskaper ha granskats av TIF:s revisorer.

Antalet deltagare i årets skjutningar uppgår till 66 /aktiva skyttar/ och antalet lossade skott till 7 600 av kaliber 9, 1 000 av kaliber 7,65, 9 100 av kaliber 6 och 4 600 av kaliber 4 mm. Sektionens Stockholms-skjutningar med skarp ammunition ha ägt rum på Skeppsholmens korthållsbana. Antalet skjutdagar är c:a 80, skjuttimmar  c:a 200, varav omkring 100 för tränings- och märkesskjutning.

Sektionen har under året varit ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Stockholms Pistolskyttekrets. Samtliga skyttar ha varit försäkrade genom förbundets försorg.

3 styrelsesammanträden och 1 sektionsmöte /årsmötet/ ha avhållits.

KM på instickspipa den 22 och 26 februari hade samlat 16 deltagare /17, 1956/ och gav till resultat.
 

Klubbmästare:

  T. Eriksson 289 poäng /av 300 möjliga/

2:

  K. Hallgren 288    "

3:

  K-A. Nyman 280    "

4:

  E. Damm 278    "

5:

  B. Hedebro 274    "

L. Andersson, som deltog i skjutningen utom tävlan, nådde 276 poäng.

T. Eriksson erövrade vandringspriset "Tennstakarna" för alltid. /Referat i TIF-Nytt 1/.

I KM precision den 18 maj ställde 12 skyttar upp /14, 1956/.
Resultat.

Klubbmästare:

  K. Hallgren 397 poäng /av 420 möjliga/

2:

  B. Töregård 390    "

3:

  K-E. Widegren 388    "

4:

  E. Damm 387    "

K. Hallgren erövrade vandringspriset "Pistol" för alltid. /Referat i TIF-Nytt 3/.

Den 27 oktober avhölls KM i internationellt skytte, vilket samlat 8 deltagare /5, 1956/ och gav följande resultat.
 

Klubbmästare:

  H. Alvne 546 poäng /av 600 möjliga/

2:

  K. Hallgren 536    "

H. Alvne tog första inteckning i vandringspriset "Sabel" /Referat i TIF-Nytt 4/.
KM i fältskjutning den 28 februari samlade 6 deltagare.

Klubbmästare:

  B. Fridholm 35 tr.

2:

  K. Hallgren 26 "

B. Fridholm tog sin första inteckning i vandringspriset "Ryttarpistol" /Referat i TIF-Nytt 3/.

I huvudskjutningen om Tele-Mästerskapet kom IV distriktet på andra plats med 3 294 poäng. Radiodistriktet segrade med 3 308 poäng. 1956 segrade II distriktet på 3 314. I finaltävlingen i Skövde, till vilken Hallgren, Töregård, Holmqvist, Alvne och Winö kvalificerat sig, belade IV distriktet första plats. Distriktsmästare blev Hallgren, närmast följd av Winö. Medaljskörden i TM blev 10 Televerkets medaljer, varav 4 i silver och 6 i brons. /Referat i TIF-Nytt 3/.

I rikstävlingen "Hemortens Banor" uppnådde  TIF:s icke förutanmälda 5-mannalag /E. Damm, K. Hallgren, T. Eriksson, L. Winö och O. Thulin/ 852 poäng, medan förutanmälda 3-mannalaget /T. Eriksson, K. Hallgren och L. Winö/ hade 514 poäng, vilket räckte till 32:a plats bland 125 lag. 20-mannalaget nådde 3 172 poäng. Individuellt placerade sig T. Eriksson på 106:e plats i riksmästarklassen med goda 174 poäng av 180 möjliga./Referat i TIF-Nytt 3/.

I sektionens tävling den 22 jan., "avdelningscupen" startade 14 lag, varav 1 damlag, som glädjande nog belade 7:e plats genom att slå sina manliga motståndare i första omgången.

Segrare 

blev

KK I /Hallgren, Fridholm, Persson/
2:

"

Tb I /Damm, Nygren, Olsson/
3:

"

S stn /Alvne, Gustavsson, Andersson/

 /Referat i TIF-Nytt 1/.

Årets intressepris i fältskjutning har erövrats av B. Fridholm med 2,355 poäng, närmast följd av K.E. Stäringe med 2,018. Fridholm tog härmed första inteckning i vandringspriset "Silverskålen".

Sektionens månadstävling har fullföljts av 9 deltagare /mot 8 föregående år/.
Resultat: 1 L. Ljungqvist 873 poäng, 2 L. Winö 871 poäng och 3 B. Töregård 864 poäng.

TIF har under året deltagit i Stockholms Pistolskyttekrets serietävlingar i precisionsskytte med två lag.

Ställningen om poängpriset "Silverpokalen" för vilket poäng räknas vid TM och samtliga KM, är följande: 1 K. Hallgren 80 poäng, 2 T. Eriksson 66, 3 J. Ahlinder 37, 4 L. Winö 37, 5 K.E. Widegren 24, 6 B. Töregård 24, 7 B. Fridholm 22, 8 Å. Holmqvist 21, 9 K.A. Nyman 15 och 10 H. Alvne 13 poäng.

Kabelkontoret har som vanligt anordnat ett antal tävlings-, märkes- och träningsskjutningar för de skyttar, som icke vistats i Stockholm.

Förutom nämnda Stockholms-arrangemang ha ett antal handikaptävlingar med 4 och 6 mm:s ammunition anordnats i skjuthallen.

TIF-skyttar ha under året deltagit i ett antal nationella och lokala precisions- och fältskjutningar utöver de nämnda, exempelvis i kretsmästerskapet.

Under året avlagda prov för skyttemärken m.m.

2 brons, 2 silver och 2 guld för pistolskyttemärket,
3 brons, 6 silver och 2 guld för årtalsplaketten,
1 brons, 2 silver för årtalsmärket samt
1 brons, 2 silver och 3 guld för mästarmärket.
5 skyttar ha under året erhållit diplom för rikstävlingsmedalj.

Meddelanden av allmänt intresse från Förbundet och Kretsen ha delgivits sektionsmedlemmarna genom separatmeddelanden och TIF-Nytt.

I anslutning härtill må nämnas att sektionens skyttar anmodats medtaga sina medlemskort i TIF vid skjuttillfällena och att skjutledarna på motsvarande sätt anmodats kontrollera skyttarnas medlemskap i föreningen.

Följande sektionsmedlemmar ha under året tillhört riksmästarklassen: E. Bjur, E. Damm, T. Eriksson, B. Fridholm, W. Gustafsson, K. Hallgren, Å. Holmqvist, H. Nygren, K.A. Nyman, O. Thulin, K.E. Widegren och L. Winö.

Vid årsmötet förrättades prisutdelningen av sektionens förre ordförande L. Ljungqvist. Efter prisutdelningen höll herr Bjursten från Svenska Metallverken ett trevligt och uppskattat kåseri, som åtföljdes av film om Sveriges olympiatrupps flygresa till Mellbourne, varvid man bland annat fick se de Svenska skyttarna i aktion.

Sektionens vinst- och förlustkonto framgår av bilaga.


Stockholm den 14 januari 1958.    ................................... /  ..............................
(K. Hallgren)                        (E. Bjur)
Ordförande                              Sekr.