Ur Tif-Nytt nr 2 1986

VÅRVINDAR

FRISKA

OCH KALLA

 


Fr vänster Lars Samuelsson, en medlem i motståndarlaget och Ulf Ringblom förbereder sig inför tävlingen.

Utomhussäsongen för TIF:s lag 2 i 1986 års serietävling började den 17 april. Då mötte lag 2 Katarina i hemmamatch på Kaknäs. Det var gråkallt, snön låg kvar här och var. Det var dock uppehållsväder, vilket i skyttesammanhang är en stor fördel. Tyvärr förlorade lag 2 med 10 poäng. Katarina var tydligen bättre tränade och stördes mindre av den kalla och friska vårvinden.
 Så har då utomhussäsongen börjat. Vi ställer upp även i år med tre lag i Pistolskyttekretsens serietävlingar. Tävlingsperioden varar till den 15 juni. Under den tiden är banorna på kaknäs upptagna så att den vanliga träningsverksamheten får vänta tills serietävlingarna är avslutade.
 Skytteverksamheten i Stockholmstrakten är i en besvärlig situation. Det råder brist på skjutbanor i centrala delar av Stockholm. Kaknäsbanans nedläggning har diskuterats länge. Fritidsförvaltningen vill lägga ned banan utan att erbjuda motsvarande alternativ på annat håll. I dag skjuter 6000 skyttar på Kaknäs. Om man får en annan skjutbana, måste man räkna med att den kommer att ligga långt ute utanför staden. Då blir det svårare för skyttar utan egen bil att ta sig ut. Detta kommer att hämma skytteverksamheten.
 De vanligaste argumenten mot skytteverksamheten är att den är störande och utgör en säkerhetsrisk. Dessutom menar man att den stör djurlivet. Alla dessa påståenden är grundlösa. Det finns gamla skjutbanor som är belägna mitt i bebyggelsen och där kringboende inte tycker att verksamheten är störande. Säkerheten på våra skjutbanor är fullständig när det gäller den normala skytteverksamheten. Någon busskjutning får under inga omständigheter förekomma och det är skjutledarens plikt att se till att så inte sker.
 När det gäller djurlivet kan vi intyga att det ofta finns djur i omedelbar närhet av skjutbanorna. Ofta har vi sett fasaner och betande rådjur alldeles intill skjutbanorna under full skytteverksamhet. Då är det nog strövandet i terrängen och ridverksamheten som stör djurlivet mera än vad skytteverksamheten gör.
 En moderat kommunalpolitiker har motionerat för att Kaknäs skjutbanor bör finnas kvar. Vi hoppas att hans synpunkter får gehör och att vi får behålla Kaknäs. Dels finns det relativt bra kommunikationer till Kaknäs, dels har vi möjlighet att förvara våra vapen i Kaknästornet. Detta gör det enklare  för skjutledarna att hantera klubbens vapen.
 Inomhussäsongen avslutades med sista träningsskjutningen i Farstahallen den 28 april. Under sommaren är Farstahallen stängd och öppnas åter den 1 september. Under sommaren  skjuter vi således på Kaknäs på måndagar och torsdagar från kl. 17.00 och lördagar kl. 9.00-12.00. Måndagarna skjuter vi med skjutledare.
 Luftpistolverksamheten i L-huset på Mårbackagatan fortsätter även på sommaren på torsdagarna. Ring Kenneth Söderholm om Du vill åka ut och skjuta.
 Under 1986 har sektionen fått 14 nya medlemmar. Sju av dessa är damer. Det är glädjande med det ökande intresset för pistolskyttet. Speciellt glädjande är det ökande intresset hos våra damer. Hittills ligger vi bra till när det gäller jämlikhet i en mansdominerad verksamhet. 50% av de nya medlemmarna är damer.
 Här presenterar vi två av våra nya medlemmar: Charlotta Jansson och Cecilia Löfberg.


Lotta och Cecilia i förberedelser före träningen.

 Lotta har tidigare kommit i kontakt med pistolskytte i skolan, där hon hade tillfälle att skjuta luftpistol. Både Lotta och Cecilia tyckte att de vore kul att börja skjuta i TIF. Båda tycker att det är svårare än vad de trodde i början men vill gärna fortsätta. Cecilia tycker att pistolskytte är en lämplig sport för tjejer och Lotta instämmer. Här krävs ingen muskelstyrka utan normal kondition och förmågan att koncentrera sig och hålla nerverna i styr räcker.

Text och bild Erik Damm