Ur Tif-Nytt nr 2 1968

Pistolsektionen valde vid årsmötet den 29 januari följande styrelse:

Ordf. G. Ryberg
V. ordf. K. Hallgren
Sekr. B. Söderström
V. sekr. L. Samuelsson
Kassör K-E. Stäringe

Till nytt pressombud utsågs G. Ryberg efter W. Gustavsson, vilken skött skrivandet i dessa spalter under många år på ett synnerligen förtjänstfullt sätt och även förgyllt det hela med egna små underfundiga teckningar. Jag vill passa på att tacka min företrädare som nu ingått i pensionärsåldern.
 Övriga funktionärer som hjälper till inom sektionen och nedlägger stort arbete med bl. a. nya skyttar är U. Ringblom, H. Nygren och O. Nordström samt lagledaren för TIF:s 1:sta lag i pistolserien, Hasse Jonsson.

Innan jag övergår till att presentera resultatlistor vill jag vända mig speciellt till alla nya skyttar och sådana som tänker börja med pistolskytte. Vi kommer att göra allt för att Ni, inte minst de kvinnliga skyttarna, skall trivas tillsammans med oss, och det inte minst viktiga att med flera "gamla" goda skyttars hjälp lära Er att hantera skjutvapen. Tappa inte sugen om det ej blir toppresultat från första stund i denna svåra variant av "peka rätt".
 Juli månad ligger vi alla, som jag hoppas och solar oss, varför skyttet under denna tid tar paus.

 För att så övergå till resultat kommer här först de som ligger närmast i tiden. Serietävlingen sjunger på sista versen när detta skrivs. TIF har deltagit med två 4-mannalag, ett i div. 2 och ett i div. 5. Lag I har kämpat tappert, men har haft oturen att behöva anlita reserver i ett flertal matcher. Två poäng har laget lyckats skrapa ihop och kommer nästa år att återfinnas i div. 3. Lag II har när detta skrivs ej avverkat sin sista match, men det finns ingen div. 6 och laget ligger ej heller på uppflyttningsplats.
 I samband med kretsmästerskapet i fältskytte avgjordes även KM i fält. Klubbmästare blev Hasse Jonsson med 36/17 närmast följd av A. Nelin med 24/14, en skytt som i kretsens stora mönstring bland nybörjare, korades till 1967 års bäste rekryt. Salut för Hasse och skärpning för övrigt.
 Härmed en summarisk översikt av 1967 års resultat:

Fältskytte
   Klubbmästare O. Nordström
   2. H. Jonsson

Precision
   Klubbmästare H. Jonsson
   2. K. Hallgren

Int. skytte
   Klubbmästare O. Nordström
   2. K. Hallgren


G. Ryberg och H. Jonsson

 Under fjolåret avlades 39 prov i alla valörer av märken.
 Så tillbaks till aktiviteten. Sätt i gång och träna varje måndag och torsdag på Kaknäsbanan. Tag gärna med nya medlemmar till träningskvällar och observera att det går att skjuta även när det är ett eller annat moln på himmelen. Vi ses kvinn- och mangrant.

Grebyr